Begraafplaats Siegerswoude

De Mersken (tussen 3 en 5 aanwijsbordje)

Midden op het oude kerkhof van Siegerswoude heeft een aan Sint Jacobus (de meerdere) gewijde middeleeuwse kerk gestaan. Omdat de kerk een bouwval was is ze begin 20-ste eeuw afgebroken. De heg midden op het kerkhof geeft aan waar deze kerk heeft gestaan.

Van het restant van de oude kloostermoppen is binnen deze heg een baarhokje gemetseld.

De monumentale, meer dan 100 jaar oude Thuja (levensboom), midden op het kerkhof, was in 2018 “Boom van het jaar” van Fryslân.

Evenals in Ureterp is men in vroeger tijden rondom de kerk de doden gaan begraven. Ook hier zijn de graven, net als de v.m. kerk, oost-west gesitueerd. Omstreeks 1974 is binnen de heg, dus binnen de oude kerkmuren, ruimte gemaakt voor urnengraven.

Kerk en kerkhof liggen op een bijzondere, in het landschap opvallende natuurlijke hoogte.

In het ten zuiden van het kerkhof gelegen eikenbosje is in 2013 een uitbreiding gerealiseerd.

De klokkenstoel, een kopie van de klokkenstoel van Bakkeveen, is in 2019 gebouwd door ROC Friese Poort te Drachten. Vanwege het voormalige Sint Jacobuskerkje heeft de geheel nieuwe 180 kg zware bronzen klok de afbeeldingen van Sint Jacobus en een Jacobsschelp meegekregen. Op de klok is de volgende tekst aangebracht: Jabik is myn namme. Ik rop de libbenen en rou om dy’t treurje. Ik bin getten foar Sigerswâld troch Laudy MMXX.

Er zijn na de uitbreiding in Siegerswoude totaal 933 kinder-, urnen- en gewone graven.

In het bosje is een kleine plek vrij gemaakt voor asverstrooiing. Ook de as van urnen uit graven en urnennissen van de 3 begraafplaatsen, waarvan de huur is verstreken, kan hier zijn laatste bestemming krijgen. De plek leent zich niet voor herinneringsplaatjes en/of monumentjes.

Schuiven naar boven