Protestantse gemeente It Keningsfjild

De Protestantse gemeente It Keningsfjild is per 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie van de Hervormde gemeente Opsterland-Noord, te Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen met de Gereformeerde kerk De Mande te Bakkeveen e.o. Het verzorgingsgebied van de nieuwe gemeente omvat de dorpen Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen. It Keningsfjild is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit een ver verleden, toen de overheid hier nog geen zorg voor droeg, waren de kerken verantwoordelijk voor het begraven van de doden. It Keningsfjild heeft met de fusie van Opsterland-Noord de drie begraafplaatsen te Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen geërfd.

Deze drie begraafplaatsen hebben samen 5558 kinder-, urnen-, en gewone graven en in Ureterp nog twee columbaria met totaal 56 urnennissen. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaatsen.

www.itkeningsfjild.nl

Schuiven naar boven