Help ons

Wij zijn voortdurend op zoek naar rechthebbenden van graven of urnennissen waarvan wij geen actueel adres meer hebben, vanwege verhuizing, overlijden of anderszins.

Mocht een overleden rechthebbende de rechten van één of meerdere graven of urnennissen aan een familielid of derde hebben overgedragen, dan is men conform artikel 15 van het reglement verplicht dit binnen 2 jaar te melden bij onze administratie.

Artikel 3, lid 2 van het reglement vermeldt: Degenen die bij de begraafplaats te boek staan als rechthebbende op een graf of urnennis zijn wettelijk verplicht er zorg voor te dragen dat steeds hun correcte adres bij de administrateur van de begraafplaats bekend is.

Administrateur alle 3 begraafplaatsen: 
W. Stelpstra: 0512-381863, willem.stelpstra@outlook.com

Schuiven naar boven