Help ons

Wij zijn voortdurend op zoek naar rechthebbenden van graven of urnennissen waarvan wij geen actueel adres meer hebben, vanwege verhuizing, overlijden of anderszins.

Mocht een overleden rechthebbende de rechten van één of meerdere graven of urnennissen aan een familielid of derde hebben overgedragen, dan is men conform artikel 15 van het reglement verplicht dit binnen 2 jaar te melden bij onze administratie.

Artikel 3, lid 2 van het reglement vermeldt: Degenen die bij de begraafplaats te boek staan als rechthebbende op een graf of urnennis zijn wettelijk verplicht er zorg voor te dragen dat steeds hun correcte adres bij de administrateur van de begraafplaats bekend is.

Hieronder vindt u lijsten van graven waarvan wij de rechthebbende en/of het adres van de rechthebbende van die graven zoeken.

Wij zoeken voor BAKKEVEEN rechthebbenden of familieleden van…

Grafnummer(s)                       Overledene(n)

Regel 13, nr. 12                       Rieanne Rozema

Regel 15, nrs. 4 en 5             Dieuwke Knevelman & Siebren J. van der Veer

Regel 21, nr. 16                       Jitze Venema

Regel 35, nrs. 5 en 6             Homme Huitema & Janke Postma

Regel 35, nrs. 14 en 15       Edsge Smit & Ijbeltje van der Heide

Regel 36, nrs. 1, 2 en 3        Geert Haisma & Jeen Haisma & Anna Schuurman

Regel 37, nrs. 17 en 18       Pietje Schepers & Jan Veenstra

Regel 37, nrs. 19 en 20       Geen overledenen, wie is rechthebbende?

Regel 44, nr. 9                          Tjerk Terpstra

Regel 52, nrs.8, 9 en 10      Anne H. Wouda & Martzen Wouda & Geert Wouda

Regel 60, nrs. 3 en 4             Cor van Aggelen & Cor Lebbink

Schuiven naar boven