As verstrooien

Er zijn 2 mogelijkheden om as te verstrooien.

  • In Bakkeveen en Siegerswoude bestaat de mogelijkheid de as te verstrooien op de aanwezige strooiplaatsen. Op deze plekken is geen plaats voor naamplaatjes of monumentjes. De verstrooiing is derhalve anoniem.
  • Op alle 3 begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid de as van een overledene te verstrooien op of in een graf.
  1. De as mag verstrooid worden op of in een bestaand graf van een familielid, mits dit graf niet voorzien is van een harde afdekplaat. Is dit wel het geval dan moet deze eerst worden verwijderd. Op of in een bestaand graf mogen maximaal 2 verstrooiingen plaatsvinden.
  2. De as mag verstrooid worden op of in een familiegraf dat speciaal wordt bestemd voor particuliere asverstrooiing. Op of in dit graf mogen maximaal 10 verstrooiingen plaatsvinden.

Kosten as verstrooiing (prijzen 2024)

  • Kosten as verstrooiing op een strooiveldje zijn per verstrooiing € 110,00.
  • Kosten as verstrooiing op een bestaand graf zijn per verstrooiing € 110,00.
  • Kosten as verstrooiing in een daartoe bestemd graf.
 

1 verstr.

5 verstr.

10 verstr.

Huur grafruimte voor 25 jaar

€ 675,-

€ 675,-

€ 675,-

Algemeen onderhoud begraafpl. 25 jaar

€ 675,-

€ 675,-

€ 675,-

Verstrooiien as           

€ 110,-

€ 550,-

€ 1100,-

Grafakte en adm.kosten

€ 51,-

€ 255,-

€ 510,-

Sub-totaal

€ 1510,-

€ 2155,-

€ 2960,-

Plaatsingsrechten monument 15 % van waarde
monument excl. BTW (variabel, geschat)     

€ 400,-

€ 400,-

€ 400,-

Algeheel totaal

€ 1910,-

€ 2555,-

€ 3360,-

Omgerekend zijn de kosten per verstrooiing per jaar (afgerond)    

€ 76,-

€ 20,-

€ 13,-

N.B.: Bij iedere as verstrooiing dient de beheerder van de begraafplaats aanwezig te zi

P1030012
Schuiven naar boven