De begraafplaats Bakkeveen

Onder dit item wordt de geschiedenis van de begraafplaats verteld vanaf de schenking van de grond in 1889 tot en met het beheer van de begraafplaats in 2023, compleet met kopieën van de beide schenkingsakten. Ook komt aan de orde dat de eigenaar, de Hervormde gemeente en dorpsbelang het niet altijd eens zijn geweest over het beheer van de begraafplaats.
Bron: Tijdschrift van de Historische Vereniging Bakkeveen “ALD BAKKEFEAN”, najaar 2023

Schuiven naar boven