Herdenking verzetsmensen in Verzetsmuseum Friesland

In het Fries Museum te Leeuwarden is het Fries Verzetsmuseum gevestigd. In dit Verzetsmuseum worden op een fotowand Friese verzetsmensen herdacht. Dus ook de verzetsmensen die op de begraafplaatsen van Bakkeveen en Ureterp worden herdacht.

Fotomuur (detail)
Jelle Hempenius (Bakkeveen)
Aalzen de Jager (Ureterp)
Jan L. van der Broek (Ureterp)
Reinder Spriensma (Ureterp)
Fotomuur
Schuiven naar boven