Klokkenstoel Bakkeveen

In 1959-1960 is er op de begraafplaats van Bakkeveen een eenvoudige rondhouten klokkenstoel gebouwd. In 1960 werd de door Van Bergen uit Heiligerlee geleverde luidklok in de stoel gehangen. In 1995 werd de klokkenstoel geheel vervangen door de huidige hardhouten constructie. Het bestaande model werd gehandhaafd en de oude klok werd in de nieuwe stoel teruggehangen.

Nieuwe klok

De oude, ca. 100 kg zware door Van Bergen uit Heiligerlee gegoten klok uit 1960 was aan groot onderhoud toe. De “krukas” waaraan de klok was opgehangen zou worden vervangen door een rechte houten as en de klepel zou worden vervangen door een geheel nieuwe gesmede stalen klepel. Ook de ophanging en lagers zouden worden vernieuwd. In januari 2018 was hiervoor reeds aan Klokken- en Kunstgieterij Reiderland opdracht gegeven. Hetzelfde bedrijf dat eerder al opdracht had gekregen een geheel nieuwe klok met toebehoren te leveren voor de nieuwe klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude.

Op 9 mei 2020 is de nieuwe klok in de nieuwe klokkenstoel van Siegerswoude opgehangen, die overigens een kopie is van de klokkenstoel van Bakkeveen. Omdat mallen etc. van deze klok nogmaals te gebruiken waren is aan de klokkengieter gevraagd een aanbieding te doen voor een geheel nieuwe klok voor Bakkeveen, gelijk aan die van Siegerswoude. De opdracht voor het groot onderhoud van de oude klok zou dan kunnen worden ingetrokken. De aanbieding was de volgende dag al binnen met de toezegging dat bij opdracht binnen een week de nieuwe klok voor 1 juli zou hangen. Het bedrag van de aanbieding voor een nieuwe klok, dat resteerde na aftrek van de kosten van groot onderhoud van de oude klok, was dusdanig dat het college van kerkrentmeesters besloot een geheel nieuwe luidklok met toebehoren voor de begraafplaats van Bakkeveen aan te schaffen. En zo kon het gebeuren dat op 30 juni de oude Van Bergen klok uit de stoel is verwijderd en een geheel nieuwe 180 kg zware bronzen luidklok is opgehangen. Behoudens het randschrift is deze klok dus geheel gelijk aan de klok van Siegerswoude. Beide klokken markeren een bijzondere plek uit de geschiedenis. Siegerswoude een middeleeuws aan Sint Jacobus gewijd kerkje en Bakkeveen het kleine middeleeuwse kloostertje Mariënhof dat vlakbij stond op wat nu camping Het Hout is.

De klok van Bakkeveen heeft daarom het volgend randschrift meegekregen:

MARIJE IS MYN NAMME, YN NEITINS OAN MARIENHOF. IK MOANJE DE LIBBENEN EN ROU OM DY’T TREURJE. IK BIN GETTEN FOAR BAKKEFEAN TROCH LAUDY AD MMXX

Aan de ene zijde is een afbeelding van Maria met kind aangebracht en aan de andere zijde een Franse lelie, een afbeelding die vaker in verband met Maria wordt gebruikt. Verder is de klok nog versierd met klaverblaadjes en opgehangen aan een z.g. gevlochten kroon.

De oude klok is verkocht aan de klokkengieter en wordt, na gebruik op een tentoonstelling in OBE in Leeuwarden in 2021, geschonken aan het Klokkenmuseum Van Bergen in Heiligerlee.

November 2020, Gerke de Vries

Klik op een foto voor vergroting

Schuiven naar boven