Reinder Spriensma  – In fergetten oarlochslachtoffer

Het verhaal van Roel van der Heide eindigt met de zin:

“En Reinder Spriensma moat in eareplak ha tusken alle oaren dy’t soarch en noed foar de meiminske mei har libben betelle hawwe.”

Reinder Spriensma is in Sachsenhausen omgekomen en gecremeerd. Hij heeft geen graf in Ureterp en dat kan wellicht de reden zijn geweest dat zijn vrouw besliste dat er geen herinneringszuil voor hem op de begraafplaats van Ureterp behoefde te komen.

Tijdens zijn onderzoek kreeg Roel van der Heide contact met zoon (eveneens) Reinder Spriensma. Zijn moeder was inmiddels overleden en een deel van de familie zou graag zien dat er een klein monumentje ter herinnering van hun heit en pake op de begraafplaats in Ureterp zou komen.

In nauw overleg met familie, het college van kerkrentmeesters van It Keningsfjild en de Stichting Friesland 1940-1945 is er door deze stichting eenzelfde herinneringszuil op de begraafplaats van Ureterp geplaatst als vele andere verzetsmensen direct na de oorlog hebben gekregen.

Deze zuil is op 4 mei 2018 onthuld.

“It hat even duorre, mar oan Reinder Spriensma is hjirmei lokkich noch rjocht dien en sil syn namme by elke 4 maaie-betinking ek betocht wurde.”

Gerke de Vries, maart 2022

Schuiven naar boven